Financieel

Anbi

De Messiaanse Gemeente Bracha is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bij de Belastingdienst bekend onder nummer 8549 60 934.

De Messiaanse Gemeente Bracha te Apeldoorn valt onder de categorie kerkgenootschap en ze staat ingeschreven bij de KvK te Arnhem, KvK nr 62797638.

Giften en ‘tienden’

Tienden en giften kunt u overmaken op IBAN: NL18 RABO 0302 3067 30 t.n.v. Messiaanse Gemeente Bracha te Apeldoorn
Ook is het mogelijk gebruik te maken van de fiscaal gunstige regeling om periodieke giften te geven: zie giften.
Verder hoeft de Messiaanse Gemeente Bracha geen belasting te betalen over ontvangen legaten: zie legaten.

Financiële overzichten

Financiëel overzicht 2022 https://mg-bracha.nl/wp-content/uploads/2024/03/2022-Jaaroverzicht.pdf

Financiëel overzicht 2023 https://mg-bracha.nl/wp-content/uploads/2024/03/2023-Jaaroverzicht.pdf