Over Ons

De Messiaanse Gemeente Bracha te Apeldoorn

De Messiaanse Gemeente Bracha is gemeenschap van Messiasbelijdende Joden en gelovigen uit de volken die gemeenschappelijke (sjabbat) samenkomsten organiseert in Apeldoorn. De bezoekers van deze samenkomsten bestaan uit een vaste kern en een grotere groep van geïnteresseerden. Daarnaast komen we samen in meerdere huisgroepen.

Bezoekers komen uit Apeldoorn maar ook uit (soms verre) omstreken. Kerkelijke afkomst van bezoekers is divers: van Pinkster- en Evangelische gemeenten tot en met de traditionele, soms zeer behoudende kerkelijke gemeenten. Een grote verscheidenheid dus. Maar samen willen we in eenheid gemeente zijn, dat is: samen de Messiaanse Gemeente Bracha bouwen.

Ontstaan

De Messiaanse Gemeente Bracha is ontstaan uit een groep mensen die het verlangen had om op de Sjabbat bij elkaar te komen en de Bijbelse feesten te gaan vieren en daarbij zich te verdiepen in het Woord van de Eeuwige. Doel van de samenkomsten was en is de Eeuwige te eren, onderwijzing te krijgen uit het Woord van de Eeuwige en elkaar te ontmoeten. En dat met respect voor elkaar en voor de persoonlijke wijze waarop een ieder zijn eer bewijst aan de Eeuwige.

Structuur

Omdat de Messiaanse Gemeente Bracha geen conventionele gemeente is, is er geen rabbijn of voorganger, maar een team van oudsten, coördinatoren en huisgroepleiders.

Oudsten

De geestelijke leiding van de Messiaanse Gemeente Bracha ligt bij de oudsten van de gemeente. De oudsten zijn tevens verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de gemeente.

Coördinatoren

De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor een specifieke taak t.a.v. de gemeenschappelijke samenkomsten in Apeldoorn. De volgende taakgroepen zijn aanwezig:

Feesten & Speciale gebeurtenissen

Gastvrijheid

Gebouw

Kinderen

Persoonlijke geestelijke aandacht (pastoraat)

Techniek: geluid, licht, video opnamen en beamer

Huisgroepen

Zang & muziek

Huisgroepen

We komen ook samen in huisgroepen. Er zijn huisgroepen. Lees meer over de huisgroepen.

Vragen en opmerkingen

U kunt al uw vragen of opmerkingen aan de oudsten, coördinatoren of huisgroepleiders kenbaar maken via het contactformulier op deze website.