De naam Bracha

De naam Bracha komt onder andere voor in 2 Kronieken 20:26. Josafat stelde zangers aan in de frontlinies waardoor G’d de overwinning op de vijand van de Joden gaf. Naast de overwinning haalden zij zelfs een grote buit binnen. Door G’d te loven voert Hij onze strijd en wij mogen dankbaar de overwinning vieren en de buit op de vijand binnenhalen.

Bracha is Hebreeuws voor lofprijs, zegen, welkom heten en dienstbaarheid. In de naam Bracha zit alles waar wij als gemeente voor willen staan: G’d lofprijzen en Israël tot zegen zijn. Wie Israël zegent wordt zelf ook gezegend, volgens de belofte aan Abraham. Deze zegen willen wij doorgeven aan Apeldoorn en omstreken. Bracha betekent ook: door de knieën gaan, dienstbaar willen zijn aan mensen. En Bracha komt ook voor in de begroeting: Baruch haba, dat vrij vertaald betekent: welkom! Wij willen als Messiaanse Gemeente Bracha een welkome plek zijn voor jong en oud, maar vooral ruimte geven aan de komst van de Messias als wij zeggen: Baruch Haba BeSjem Adonaj, Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer.