Jongeren in Bracha

Wat bied Bracha voor jongeren van 12 tot 21 jaar? Ouders vinden het belangrijk dat hun jongeren mee gaan naar de dienst, zodat ze onderwezen worden in Zijn Woord. Dat willen wij aantrekkelijker maken. Dit doen we door de jongeren actief te leren luisteren. Aan de hand van vragen in een schriftje luisteren de jongeren anders naar de dienst en ontdekken bijzondere dingen in de preek.

Na de preek is er altijd het vragen kwartiertje in de gemeente dan gaan de jongeren met begeleiding naar de aula om de vragen in het schriftje te besonderwijzingen. Ieder krijgt de gelegenheid om de vragen te beantwoorden en of vragen te stellen. Hier komen mooie en bijzondere dingen naar voren. Als afsluiting doen we dan gebed met elkaar.

Voor de jongeren is het dan mogelijk om daarna in de dienst terug te keren. Maar na de afsluiting doen/maken we iets creatiefs. Zoals kaarten maken of tamboerijnen verven enz.

Eén keer in de 4/5 weken ondernemen we tijdens de dienst iets anders. Dan willen we de jongeren op een andere manier God laten leren kennen. De jongeren mogen dan zelf een activiteit uitkiezen. Bijvoorbeeld een filmochtend, een educatief uitje of een sportactiviteit. Deze activiteiten hebben met geloof te maken.

Verder willen we met elkaar naar een doel toe groeien. Bijvoorbeeld een jongerendienst met elkaar voorbereiden en uitvoeren. Of een activiteit organiseren tijdens een Bijbels feest.

Ben je hierdoor aangesproken of ben je nieuwsgierig, kom dan eens een ochtendje meedoen.

Van harte welkom