Kinderen in Bracha

Sjabbatschool in Bracha

Kinderen in Gods gemeente zijn erg belangrijk, Yeshua zegt; ‘Laat de kinderen tot mij komen”. Dat willen wij in de gemeente op een kindvriendelijke manier ten gehore brengen.

Na het zingen en opdragen van de kinderen onder de Taliet kunnen de kinderen van 3 tot 12 mee met de kinderwerker.

Onder een glaasje drinken en wat lekkers praten we met de kinderen hoe hun afgelopen week is geweest. Daarna pakken we de kinderbijbel en lezen een stukje voor. Waarna we de kinderen het verhaal na proberen te laten vertellen aan de hand van een vertelplaat, liedjes aanleren en filmpjes ter afwisseling van het programma.

We werken met het programma Jeled, een Joods educatief programma. Waarbij wij als leidsters een verhaal/vertelling toevoegen over Yeshua.

Met een leuk knutselwerkje proberen we ons onderwijs te ondersteunen, dit is per leidster anders.

Als er tijd over is dan kunnen de kinderen vrij spelen en bij mooi weer nemen we ze mee naar buiten.

Het is een leuk en vol programma waarbij de kinderen zichzelf kunnen zijn en zich ontwikkelen in geloof.

Waardevolle principes

Onze kinderen maken deel uit van de Misjpoche, van Gods gezin. Daarom vinden wij het belangrijk en zien het als een opdracht om aandacht en zorg aan hen te besteden. De volgende principes helpen daarbij.

  1. Kindgericht zijn: Wij willen in het kinderwerk afgestemd zijn op kinderen (vergelijk 1 Kor. 9:22) Daarom werken we met verschillende leeftijdsgroepen.
  2. Veilige plek: Wij willen dat ons kinderwerk een veilige plek is voor de kinderen (vergelijk Marcus 10:13), zodat ze zichzelf kunnen zijn.
  3. Relevant onderwijs uit Tenach en Brit Chadasja: Onze Bijbelse lessen dienen voor het dagelijkse leven van de kinderen relevant te zijn (vergelijk psalm 119:11), zodat kinderen het geleerde in hun eigen leven kunnen toepassen.
  4. Creativiteit: Wij willen de inhoud van de Bijbel ook op creatieve wijze doorgeven, zodat het de kinderen boeit (vergelijk 2 Tim. 3:15-16)
  5. Kleine groepen: Wij hechten aan zoveel mogelijk persoonlijke begeleiding in de kleine groepen, waar wij kinderen willen voorleven wat het is om een echte relatie met Jesjoea te hebben (vergelijk 2 Tim. 2:2; Lucas 6:12-13; Hand. 2:44-47)