Veel gestelde vragen en de antwoorden

 

Waarom kan ik met mijn vragen zo moeilijk terecht bij het bestuur?

Op dit moment bestaat het bestuur slechts uit enkele personen die het werk voor de gemeente uitvoeren naast hun gezin en betaalde baan. De tijd die het bestuur beschikbaar heeft voor de gemeente gaat vrijwel geheel op aan werk van organisatorische aard (regelen dat de sjabbat-samenkomsten gehouden kunnen worden, afstemming over de locatie van samenkomst, de financiële zaken op orde hebben, aansturen van de coördinatoren, enz.). Er is daardoor weinig tot geen tijd beschikbaar voor andere dan genoemde zaken. Wij vragen uw begrip voor deze ook door ons niet gewenste situatie.

 

Waarom doen we iets wel of juist niet tijdens de samenkomsten?

De vorm van onze samenkomsten is eenvoudig: we bidden en zingen, zeggen gezamenlijk het sjema, lezen uit de Schrift, luisteren naar de droosje (preek), hebben daarna een kort moment van discussie, sluiten af met een lied en de zegen. Elk van deze onderdelen, maar ook dingen die we tijdens een dienst juist niet doen, kan onderwerp zijn van discussie. Er worden hierover dan ook veel vragen gesteld en meningen geuit: waarom zeggen we het sjema en waarom richting Jeruzalem, moet dat Hebreeuws zingen nou, enz. Deze vragen worden op dit moment niet in behandeling genomen om het eenvoudige feit dat het bestuur van de gemeente te klein is en hiervoor te weinig tijd beschikbaar heeft. Met een te klein bestuur kunnen geen breed gedragen beslissingen worden genomen (het worden dan beslissingen van een persoon). Een hartgrondige wens is het bestuur uit te breiden tot liefst zeven personen, zodat er tijd beschikbaar komt om onderwerpen te bespreken, alle argumenten voor en tegen af te wegen en een gedragen besluit te nemen. Zolang het bestuur niet deze gewenste grootte heeft, nemen we geen beslissingen over wijzigingen in onze samenkomsten.

 

Kan ik een pastoraal gesprek krijgen?

Op dit moment is er geen pastoraal team actief. Het bestuur heeft op dit moment onvoldoende tijd om op pastorale vragen in te gaan. Pastorale vragen kunnen daarom niet vanuit het bestuur worden behandeld. Ook in pastoraat willen we sámen gemeente zijn. Huisgroepen zijn een goede plek om, als daar vertrouwelijkheid is ontstaan, elkaars zorgen te delen.

 

Ik wil gebed, kan dat?

Na elke sjabbat-samenkomst is er gelegenheid om samen te bidden, hiervoor zijn mensen beschikbaar. Maar ook voor gebed geldt: we willen sámen gemeente zijn en dat betekent ook: voor elkáár bidden. De huisgroepen moeten vertrouwelijke bijeenkomsten zijn waar plaats is voor het delen van elkaars noden en voor gebed.

 

Wat is het standpunt van de gemeente over persoonlijke uitingen in kleding?

De keuze voor het al dan niet dragen van kwastjes aan de kleding (tsietsiet), een keppeltje (kipa), een gebedskleed of voor andere persoonlijke uiterlijke kenmerken wordt aan bezoekers van de gemeente zelf overgelaten. Als gemeente schrijven we hierin niets voor en laten we elkaar hierin vrij. Onder de vaste bezoekers van Bracha wordt hierover verschillende gedacht en dat zult u dan ook terugzien in de samenkomsten.

 

Ik ben het niet eens met iets dat er in de gemeente is gezegd of gebeurd. Waar kan ik mijn opmerkingen daarover kwijt?

We zijn sámen gemeente en mogen elkaar, zoals dat ook in een huisgezin gebeurt, aanspreken op wat we zeggen en doen, zolang dat met respect voor de ander en in liefde gebeurt. Spreek daarom als eerste diegene aan die iets heeft gezegd of gedaan, waarop u wilt reageren. Zéker als dat iets betreft dat tijdens een publieke samenkomst voorvalt.