Vier studieavonden 'Identiteit en symboliek'

Beschrijving
Wat betekent het dat wij, gelovigen uit de volken, geënt zijn op de edele olijfboom, zoals Paulus in Romeinen 11 leert? Wat betekent dat voor onze identiteit? Wat betekent dat als het gaat om het dragen van gebedsmantel, kwastjes en/of keppeltje? Hoe zit het met andere identificerende symbolen als de davidsster of het kruis?
Messiaanse gelovigen uit de volken gaan hier verschillend mee om. Ook in onze gemeente zijn daarover verschillende ideeën, en dat zie je. Dat mag ook, we respecteren ieders mening. Maar wat zijn die meningen? En waarop zijn ze gebaseerd? Wat zijn de voors en tegens?
Om hierover je mening te vormen of aan te scherpen, hebben we een aantal studieavonden gehouden. Zoals bijna gebruikelijk, hebben we dit onderwerp van verschillende kanten belicht door enkele onderwijzers. We hebben de serie avonden weer afgesloten met een avond waarin we met elkaar het gesprek hadden en naar elkaars mening over dit onderwerp hebben geluisterd.
Terugluisteren
De volgende studies zijn gegeven:

28 maart '18, onderwijzer: Gerard Wijtsma (voorganger Messiaanse gemeente Mayaan Yeshua, Drachten)


Luister hier terug:

En klik hier voor de presentatie erbij.

 

11 april '18, onderwijzer: Rabbijn Shmuel Katz


Luister hier terug:

 

25 april '18, onderwijzer: Klaas Goverts


Luister hier terug: